Å tilrettelegge gode menneskemøter

Konferanse, 24.10.2019-25.10.2019, AFR Poliklinikk

Landsomfattande konferanse for nettverksarbeid
Bergen 24. – 25. oktober 2019

Jobbar du med ulike funksjonsnedsetjande tilstandar som rusmiddelbruk, psykiske helseproblem, vanskar i familie og barneomsorg, og ser behovet for å involvere flokken i tillegg til individet? Eller har du erfaringskompetanse sjølv, og ønskjer betre involvering av pårørande og nettverk i hjelp og behandling?
Ønskjer du inspirasjon og kunnskap om nettverksarbeid, nettverksmøte og korleis du kan kome i gang med dette? Eller er du allereie godt i gang og ønskjer å møte likesinna, som du kan lære noko av, og kor dei kan lære noko av deg?
For alle som er engasjert i, og nysgjerrige på Åpen Dialog, nettverksmøte og anna nettverksorientert arbeid:
Velkommen til landsomfattande nettverksmøte 2019 i Bergen!

Her vil du få høyre stemmene og erfaringane til dei som har vore deltakarar i nettverksmøte, både som pasientar / brukarar og familie / pårørande.
Du vil få høyre om praksis på korleis ein kan gjennomføre nettverksmøte og nettverksarbeid. Du vil få høyre om forskinga som skjer på feltet. Og om ikkje det skulle vere nok, vil du få sjå og høyre om kva som skjer i Bergen og nabokommunane på dette feltet, både i spesialisthelseteneste og kommune.
Sett av datoane 24. – 25. oktober, og kom til Bergen!

Sted: Radisson Blue, Bryggen, Bergen

Se program:

Torsdag 24. oktober:
09.00 – 10.00 Registrering
10.00 Velkommen v/ konferansierer Ove Vestheim og Regine Frisch
10.05 Hilsen fra Eivind Hansen, direktør ved Haukeland
universitetssjukehus
10.10 Innledning v/ Else Marie Løberg
10.30 Musikalsk velkomsthilsen v/ Regine Frisch og Kristelle
Mendoza Johnsen
10.45 Hva handler dette om? Et perspektiv. v/ Øyvind Kalsås
11.15 Pause
11.30 Nettverksmøte om erfaringer
Pasienter/brukere, nettverksmøteledere og pårørende i dialog
om erfaringer med nettverksmøter og nettverksarbeid i
hjelpeapparatet. Ledes av Aud Eli Waage og Frode Rivli
13.00 Lunsj
14.00 Betydning av nettverk og sosial støtte ved somatisk sykdom
v/ Mette Senneseth
14.30 - 15.30 Verdenskafé organisert av NAPHA
19.00 FESTMIDDAG!
 
Fredag 25. oktober
09.00 God morgen v/ Kristian Lindseth
09.10 Det kunne jo blitt så bra! Erfaringer fra kommunen med
implementering av nettverksarbeid, med bl.a. Birthe Napsholm
10.00 Pause
10.15 Slik kan det gjøres! Verdenskafé - erfaringer om veier til et
nettverksmøte.
11.30 Lunsj
12.30 – 13.30 Erfaringer fra forskning på nettverksmøter i psykisk
helsevern – både i åpne og lukkete kontekster. Ved bl.a.
Jorunn Sørgård og Per Nilsen
13.30 Veien videre: Hva trenger vi for å fortsette utviklingen av
nettverksarbeid og dialogisk praksis?
Åpne dialoger i Landsomfattende konferanse om nettverksarbeid
- Bergen 2019
14.30 Vel hjem!

Innledere:
Else-Marie Løberg er avdelingsdirektør i Avdeling for rusmedisin ved Haukeland Universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.
Øyvind Kalsås er klinisk sosionom ved Avdeling for rusmedisin og Høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet
 
Arrangementskomiteen:
Kari Hjellum er rådgiver i Etat for sosiale tjenester i Bergen kommune.
Aud Eli Waage

Når og kor

Dato
24.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
10:00-14:30 Torsdag
Stad
Radisson Blue, Bryggen, Bergen
 
Arrangør
AFR Poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon:
Bente Laksy / Øyvind Kalsås
Telefon: 48600275 / 95727547
 
Meir informasjon
For påmelding  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.