HELSENORGE

3 veier til god kursledelse

Kurset er for deg som ønsker å føle deg trygg og kompetent, og trivst i rolla som kursleiar.

3 veier til god kursleiing

Målgruppe: Profesjonsuavhengig, tilsette i helseteneste/kommune, alle som driv med kurs eller ønsker å starte med kurs

Målbeskrivelse: Kurset er for deg som ønsker å føle deg trygg og kompetent, og trivst i rolla som kursleiar!
Kursinnhald:

Korleis skape rom for godt læringsutbytte for deltakarane ved:

-Korleis få til ein pangstart

-Korleis involvere deltakarane

-Kunsten å handtere ei gruppe

Kurset vil vere relevant for både fysiske og digitale kurs

Førelesarar:

Psykologspesialist/organisasjonspsykolog Cecilie Thorsen

Rådgivar/ leiar for 4 gode vaner, Ragnhild Manger

Rådgivar Rannveig Bakketun

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale sjukehus

 

Fann du det du leita etter?