3. nasjonale møtet i neurogastroenterologi - fra funksjonell sykdom til "brain-gut axis"

Fagseminar , 15.03.2017

Det 3. nasjonale møtet i neurogastroenterologi vil foregå ved Oslo Kongressenter 15. mars 2017.

3. nasjonale møte om neurogastroenterologi

- fra funksjonell sykdom til «brain-gut axis»

Det tredje møte innen fagfeltet funksjonelle og uforklarte sykdommer i mage-tarmkanalen skifter navn! Hvorfor …?

Neurogastroenterologi er et «nytt» begrep som favner videre enn «funksjonell» sykdom og omfatter de mange grenseflater som vi ser mot annen mage-tarmsykdom. Navneskiftet følger en internasjonal utvikling mot å bruke dette paraplybegrepet for å samle nært relaterte felter innen forskning og klinikk.

Neurogastroenterologi tar utgangspunkt i «the brain-gut axis», den toveis kommunikasjon mellom hjerne og tarm som regulerer mye av gastrointestinal funksjon, og som igjen kommuniserer med immunfunksjon, tarmens neuroendokrine system og mikrobiota.

Dysfunksjon i denne komplekse aksen er involvert ved funksjonell mage-tarmsykdom som irritabel tarm og funksjonell dyspepsi, men også i mye annen mage-tarmsykdom som inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki og obstipasjon. Forstyrrelser i motilitet, sekresjon, sensitivitet, gastrointestinale hormoner og subjektiv matintoleranse bidrar til symptomene hos flere pasientgrupper. Særlig ved terapiresistent mage-tarmsykdom er dysfunksjon i hjerne-tarmaksen ofte en viktig faktor som må identifiseres for å gi god omsorg for pasientene.

Opptil 50% av gastroenterologens daglige virke er innenfor eller grenser til nevrogastroenterologi og tematikken er derfor av interesse for alle gastroenterologer og mange andre.

Møtet holdes 15.mars 2017 fra kl.13 i Oslo Kongressenter, dagen før og samme sted som det nasjonale levermøtet. Dette gjør det lettere å få med seg to høyaktuelle lærings- og diskusjonsfora på internasjonalt nivå. Neurogastroenterologimøtet har inviterte utenlandske og norske foredragsholdere og har et format som stimulerer til oppdatering og meningsutveksling.

Møtet arrangeres av Norsk gastroenterologisk forening ved Interessegruppen for funksjonell mage-tarmsykdom, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell mage-tarmsykdom ved Helse Bergen.


Trykk her for påmelding.

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarm sykdommer

Når og kor

Dato
15.03.2017 
Klokkeslett
13:00-19:00 
Stad
Oslo Kongressenter, Youngsgate 11.
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.