HELSENORGE

2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS-2, Modul 3 og 4

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser.

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk.

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

Kursarrangør og kursholder

Regional fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest v/psykolog Oda Høieggen Steensæth, Helse Stavanger og spesialist i klinisk pedagogikk Tove Røssland Ertsland, Helse Fonna. Steensæth og Ertsland er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Pris

Kr. 1200,- for begge dagene. Pris inkluderer dagpakke på hotell og skåringsprotokoller til deltagerne. De som har manual oppfordres til å ta den med. 

Reise og evt. opphold må ordnes av den enkelte deltager.

Kursgodkjenninger

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

Fann du det du leita etter?