HELSENORGE

2 dagers introduksjonskurs ADOS modul 3 og 4

Introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS - 2, modul 3 og 4 arrangeres i samarbeid med BUPA Helse Stavanger

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

Kursarrangør / kursholder

Regional fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest v/psykolog Oda Høieggen Steensæth, Helse Stavanger og psykologspesialist/Ph.d Nina Olsen, RFM Helse Vest. Steensæth og Olsen er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Pris

Ingen kursavgift. Lunsj kan kjøpes i kantinen.  

Dere vil få skåringsprotokoller på kurset.  De som har manual oppfordres til å ta den med.

Kursgodkjenninger

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

Påmelding

Send mail til unni.sagstad@helse-bergen.no med navn, profesjon og arbeidssted


Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999