HELSENORGE

2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Interview - Revised, ADI-R

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Interview - Revised, ADI-R.

Om ADI-R

Autism Diagnostic Interview-Revised er et semistrukturert diagnostisk intervju. ADI-R kan benyttes med alle aldersgrupper. Nærmeste omsorgspersoner er informanter.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar for barn/unge og voksne.

Pris

Pris: kr. 1200,-  inkluderer dagpakke på hotell og skåringsprotokoller.     
Reise og eventuelt opphold må ordnes av den enkelte.

Kursarrangør og kursholdere

Regional fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest v/Psykolog Oda Høieggen Steensæth, Helse Stavanger og spesialist i klinisk pedagogikk Tove Røssland Ertsland, Helse Fonna. Steensæth og Ertsland er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Kursgodkjenninger

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi
Fann du det du leita etter?