HELSENORGE

2 dager introduksjonskurs, ADOS-2 modul 3 og 4

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS-2, Modul 3 og 4.

Om kurset

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begreset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk.

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

Kursholdere

Psykolog Oda Høieggen Steensæth, Helse Stavanger og klinisk pedagog Tove Røssland Ertsland, Helse Fonna. Steensæth og Ertsland er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Kursavgift

Kursavgift: Kr. 800,-  
Kursavgift inkluderer dagpakker m/lunsj på hotell begge dagene, og skåringsprotokoller. De som har manual oppfordres til å ta den med. 
Eventuell overnatting må deltagere ordne selv. 

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.
Fann du det du leita etter?