10 års markering-Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest

Konferanse, 10.11.2017, Forsking og innovasjon, Forskings- og utviklingsavdelinga

I år er det 10 år siden Fagsenteret for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest  ble etablert. For å markere dette arrangeres det eit symposium.

Tema: Kvalitetsregistre og satsinga på desse: Kva var tanken og forventninga, kva er oppnådd og kor går vegen vidare?
Føredragshaldere kjem blant anna frå Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt servicemiljø for nasjonale medisinske kvalitetsregistre og Norsk Parkinsonforbund.
 
I tillegg vil medarbeidare fra QRC Stockholm halde eit innlegg om den svenske kvalitetsregistersatsinga "Om den svenska kvalitetsregistersatsningen där Staten och landstingen under 5 år satsat över 1,5 miljarder på de nationella kvalitetsregistren. Några huvudmål i satsningen var att utveckla registren tekniskt och innehållsmässigt och att öka användningen i förbättringsarbete och forskning. Nu går vi in i nästa fas där ledordet heter ”kunskapsstyrning”. Vilka effekter ser vi av satsningen och vilka lärdomar tar vi med oss?"

Sjå fullt program

PåmeldingNB! Begrenset antall plasser; Førstemann til mølla.

Målgrupppe: Klinikare, leiare, registre, brukare og andre interesserte i foretakene/sykehusene i Helse Vest regionen.

Når og kor

Dato
10.11.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Haukelandsparken, ved HUS
 
Arrangør
Forskings- og utviklingsavdelinga, Forsking og innovasjon, FoU
Fagsenter for medisinske kvalitetsregister 
Meir informasjon
Påmelding her  
KKF.ForskningogKvalitet@helse-bergen.no