Tidsskriftet SØVN 

 

Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

Et abonnement er gratis og en kan få tilsendt tidsskriftet i trykt- eller pdf-form ved å henvende seg til sovno@helse-bergen.no.

Første utgave av SØVN kom våren 2009. 

 

 
2014 nr 1
 • Søvn og restitusjon
 • Søvnlengde: Normer og endringer
 • Hvor mye søvn trenger vi?
 • Sosialt jetlag hos ungdom
 • Utlevering av hypnotika i Norge fra 2005 til 2011
     
 
2013 nr 2
 • Søvnvansker hos barn m AD/HD
 • Nye nasjonale retningslinjer for narkolepsi
 • Et søvnsenter for barn og voksne Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • En natt på søvnlaboratoriet
     
 


2013 nr 1

 • Søvnproblemer hos barn
 • Trett - eller søvnig?
 • Normal utvikling av hjernen
 • Forekomst av søvnlidelser geografisk i Norge 
     
 
2012 nr 2
 • Søvnmangel - elektroniske søvntyver
 • Fører lite søvn til overvekt hos barn?
 • Interaktiv spørreundersøkelse om søvn på nett
 • Obstruktiv søvnapné ved sykelig overvekt

 

     
 
2012 nr 1
 • Søvnvansker - hvor mye koster det samfunnet
 • Medikamentell behandling av søvnproblemer
 • Parkinson sykdom og søvn
 • Personligheten din kan bestemme søvnbehovet
 • Insomni og hjerteinfarkt
     
 
2011 nr 2
 • Søvn etter traumatiske hendelser
 • Søvnforstyrrelser etter seksuelle overgrep
 • Serotonin og søvn
 • Senter for søvnmedisin i Bergen
 • Pustestopp under søvn
 • Søvnapne sett fra ØNH-legens ståsted

 

     
 
2011 nr 1
 • Søvnsykdommer ved ADHD
 • Hvordan måle søvn subjektivt
 • Hvordan måle søvn objektivt
 • Hvordan måle respirasjonsforstyrrelser under søvn
 • Lær barnet å sovne selv
 • Når barnet ikke sovner
     
 
2010 nr 2
 • Søvn ved psykiske lidelser
 • Søvn ved bipolar lidelse
 • Søvn og barne og ungdomspsykiatri
 • Dyremodeller for søvn og stress
 • Søvnplager og psykiske lidelser i eldre år
 • Søvnvansker i mørketiden i Nord-Norge

 

     
 
2010 nr 1
 • Parasomnier. Rare ting som skjer i søvne
 • Hypersomnier. Trøtt som en strømpe - alltid?
 • Skiftarbeidsforskning. Helsekonsekvenser ved nattarbeid

 

     
 
2009 nr 2
 • Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser
 • Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
 • Når nettene blir lange. Hvordan påvirkes vi av årstidene?

 

 

     
 
2009 nr 1
 • Insomni og døgnrytmeforstyrrelser
 • Insomni skyldes kognitive forstyrrelser 
 • Hvorfor trenger kroppen søvn? Hvordan takle skiftarbeid

 

   


Publisert 13.06.2010 14:19 | Endret 25.04.2014 13:35 

 Kontakt oss

Bjørn Bjorvatn senterleder
Janne Grønli senterkoordinator
Siri Waage rådgiver
Jelena Mrdalj rådgiver

Telefon 55 97 47 07

sovno@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram