Seksjon for klinisk nevrofysiologi 

 
På denne avdelinga blir det tatt forskjellige testar av nervesystemet for å diagnostisere eller avkrefte sjukdom i nervesystemet.
 
Telefon:  55 97 51 00
Telefontid kl. 10.00 - kl. 14.00 kvar dag

Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling, er den største av sitt slag i Noreg.

Leiing:
Seksjonsoverlege
Håvard Skeidsvoll

Avdelingssjukepleiar
Grethe Ekanger, 55 97 51 02

Publisert 09.06.2010 10:17 | Endret 09.06.2010 10:22 
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram