Finn avdeling

Sjå heile avdelingsoversikta
Om psykiske lidelser og bildeterapi. To kvinner med ryggen til maler på lerret på staffeli. Foto.

Målar seg friske

For mange med psykiske lidingar kan bildeterapi vere behandlingsmetoden som gjer dei friske. Ved Øyane DPS står lerret, måling og kostar klare til bruk.

Meld deg som blodgivar. Kvinne gir blod på Blodbanken. Foto.

Meld deg som blodgivar

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Kvar dråpe tel.

Kvinnelig ansatt som smiler til kamera. Foto

Sjå timeavtalen din på nett

Vi vil gjere det enklare for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du sjekke timeavtalene dine og skrive meldingar til avdelinga du har time hos.

To ansatte i operasjonssalen. Foto

Inn og ut på dagen med dagkirurgi

Diagnostikk, kirurgisk utstyr og teknikkar er i stadig utvikling. Stadig fleire pasientar blir opererte og skrivne ut på éin og same dag.

 

 

Prisar til kreftmedisin og eMeistringhttp://helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Prisar-til-kreftmedisin-og-eMeistring.aspxPrisar til kreftmedisin og eMeistringDen gjeve forskingsprisen i Helse Vest blei torsdag kveld delt ut til professor og overlege Øystein Bruserud for hans forsking innanfor akutt leukemi. Psykologspesialist Tine Nordgreen fekk årets innovasjonspris for eMeistring, som er internettbehandling med rettleiing. Begge vinnarane held til ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.31.10.2014 10:31:11
Lange vakter trugar ikkje pasientsikkerheitahttp://helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/Lange-vakter-trugar-ikkje-pasientsikkerheita.aspxLange vakter trugar ikkje pasientsikkerheita​Akutte inngrep om natta blir utført trygt sjølv om gynekologane ved Kvinneklinikken har 17,5 timar lange vakter. Det viser ein nyleg publisert studie av overlege Anne Veddeng.23.10.2014 10:00:18
Snart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadinghttp://helse-bergen.no/no/nyheter/Sider/14-år-med-sjølvskading---snart-flygedyktig.aspxSnart flygedyktig etter 14 år med sjølvskadingSjølvskading har vore ein del av livet hennar i 14 år. Takka vere eit omfattande behandlingsopplegg har Adelheid Greve (27) kjempa seg ut av den destruktive åtferda.17.09.2014 12:36:48

 

 

Lungekrefthttp://helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Lungekreft.aspxLungekreftKurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få aukt kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen. 11.11.2014 09:00:00