Cøliaki - Vaksne - 9.- 10. september 2014 

 
 
Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

Målsetting
Deltakarane skal
- Ha informasjon om sjukdommen
- Meistre livet med diagnosen betre
- Ha kunnskap om glutenfrie produktar
- Få demonstrert glutenfri bakst og smake
- Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Tid 2014
Tysdag  9. september kl. 10.00 - 14.00
Onsdag 10. september kl.  09.00 - 14.00


Påmeldingsfrist ein uke før kursstart 

Stad 
Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
       Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2
       (v/innkjørsel til Haraldsplass sykehus)  

Pris
Eigenandel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Påmelding 
Du må ha tilvisning frå eigen lege  i tillegg til påmelding på e-post opplaering@helse-bergen.no eller tlf.55973013 for å delta på kurset. 
Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov.
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisninga sendes til: Lærings- og mestringssenteret (LMS) i Bergen, Ulriksdal 2, 5009 Bergen. Merk konvolutten  "Cøliakikurs".

Maks 18 deltakar pr. kurs.

Læringsmetodar: foredrag; matlaging; erfaringsutveksling; dialog med fagfolk  

Arrangørar
Kurset er arrangert av Medisinsk avdeling og Norsk Cøliakiforening, Hordaland i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no:
• Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
• Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
• Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar.


Publisert 05.06.2010 23:13 | Endret 19.06.2014 12:51 
Tidspunkt

Startdato: 09.09.2014 10:00 
Sluttdato: 10.09.2014 14:00 

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram