Terrortrussel mot Noreg
25.07.2014
Haukeland universitetssjukehus har gått igjennom planverk, sikkerheit, personell- og ressurssituasjon. Les meir
03.07.2014
Eit nytt fellesprosjekt innanfor radiologi skal gjere både pasientutgreiinga, ressursutnyttinga og samarbeidet mellom dei radiologiske avdelingane i vest betre. Les meir
27.06.2014
Ein ny døgnpost ved Avdeling for rusmedisin skal bidra til å gi gravide og nybakte mødrer med rusproblem tett oppfølging. Målet er at dette skal førebygge større skadar og problem. Les meir
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram