03.07.2014
Eit nytt fellesprosjekt innanfor radiologi skal gjere både pasientutgreiinga, ressursutnyttinga og samarbeidet mellom dei radiologiske avdelingane i vest betre. Les meir
27.06.2014
Ein ny døgnpost ved Avdeling for rusmedisin skal bidra til å gi gravide og nybakte mødrer med rusproblem tett oppfølging. Målet er at dette skal førebygge større skadar og problem. Les meir
27.06.2014
Ein fersk rapport viser at ingen av landets akuttmedisinske kommunikasjonssentralar (AMK) når opp til dei nasjonale krava som er sett på svar- og utrykkingstider. Les meir
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram