Utlysing:
11.04.2014
Dei fire regionale helseføretaka vil i fellesskap lyse ut 200 millionar kroner til store tverregionale helseprosjekt. Les meir
09.04.2014
Statens helsetilsyn har konkludert med at Bergen legevakt og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) har brote forsvarlegheitskravet knytta til  dødsfall hos ein pasient. Legevakten og AMK-Bergen betrar no  samarbeidsrutinene sine. Les meir
03.04.2014
Like etter nyttår starta byggearbeidet i Haukeland universitetssjukehus sine nye lokale for mammografiscreening. Les meir
Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram